KURUMSAL


MEDİLİNE / MEDİGROUP tarafından;


Türkiye’de ve yakın coğrafyasında radyoterapi alanında finansal çözümleri de dâhil olmak üzere anahtar teslimi proje yönetimi yapılmaktadır.
Gelir paylaşımına dayalı ortaklık, kiralama yöntemleri, vadeleri müşteri ihtiyacına göre şekillenen satış seçenekleri gibi projenin ve/veya müşterinin ihtiyaçlarına göre şekillenen işbirlikleri kurulmaktadır.
 Radyoterapi sistemlerine 
  1. Ölçme (Beam measurement)
  2. Ölçülen değerlerin toplanması (Beam Data Collection)
  3. Toplanan dataların planlama sistemine yüklenmesi (Beam Data Configuration)
  4.  Test ve devreye alma 
  5. Hasta alımına rafakat.
 Lisanslama, ruhsatlandırma ve çevre güvenliği için gerekli koruma çalışmalarının sağlanması.
Varian gözetiminde ve desteği ile sözleşmesinde belirtilen koşullar dahilinde bölgemizde ki (Ortadoğu, Kuzey Afrika, Balkanlar, Kafkaslar gibi) Varian kullanıcılarına Türkiye’deki 1’nci sınıf referans merkezlerde kullanıcı eğitimleri hizmeti sağlamak.
Varian gözetiminde ve desteği ile sözleşmesinde belirtilen koşullar dahilinde bölgemizde ki (Ortadoğu, Kuzey Afrika, Balkanlar, Kafkaslar gibi) Varian kullanıcılarına yerinde (on-site/cihaz başı) klinik destek hizmeti sağlamak.
 KURUMSAL