KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FARABİ HASTANESİ / TRABZON


KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FARABİ HASTANESİ RASYASYON ONKOLOJİİSİ ANABİLİM DALI

  VARIAN CLINAC DHX


TEDAVİ YÖNTEMİ/TEKNİĞİ  TANIMI
IMRT Yoğunluk ayarlı radyasyon terapisi veya IMRT, radyasyon radyasyon ışınının şeklini ve yoğunluğunu, tedavi edilen bölgeye tam olarak uyacak şekilde ayarlar.

 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FARABİ HASTANESİ / TRABZON