RADYOTERAPİ NEDİR


Radyasyon Tedavisi Nasıl Etki Eder?
Radyasyon tedavisi veya radyoterapi; kanser veya diğer hastalıkları güvenli ve etkili bir şekilde tedavi etmek için değişik formlardaki radyasyonun kullanılmasıdır. Radyasyon tedavisi; kanser hücrelerin içindeki genetik materyalin hasarlanması şeklinde etki gösterir. Bu gerçekleştiğinde, kanser hücreleri büyüyemez ve yayılamazlar. Bu hasar, kanser hücrelerini öldürür ve insan vücudu bunları doğal yollarla vücuttan atar. Normal hücrelerde bu arada radyasyondan zarar görürler, ancak bunlar kanser hücrelerinin aksine, kendilerini onarım kapasitesine sahiptirler. Radyasyon Onkolog’unuz, tümörlü hücreye radyasyon verirken normal dokuları mümkün olduğunca koruyan bir plan geliştirir.
Radyasyon Onkolog’unuz, radyasyon tedavisi kullanımını bir dizi değişik yolla önerebilir. Sıklıkla amaç, kanserde kür sağlanmasıdır. Bu durumda radyasyon tedavisi;
  • Vücudun diğer taraflarına yayılmamış tümörleri ortadan kaldırmada,
  • Uygulanan cerrahi veya kemoterapi sonrası kalmış olabilecek kanser hücrelerinin hastalığı geri getirmesi olasılığını azaltmada,
  • Cerrahi öncesi kanseri sınırlamada kullanılır.
Bazen de, yaşam kalitenizi bozan tümörün büyümesinin neden olduğu belirtileri azaltma amacıyla kullanılır. Eğer radyasyon tedavisi bu amaçla kullanılırsa bu palyatif bakım veya palyasyon olarak adlandırılır.
Bu durumda radyasyon tedavi;
  • Akciğer kanserinin, nefes alma problemlerine neden olması örneğinde olduğu gibi yaşam kalitesini bozan tümörleri sınırlamada,
  • Tümörün boyutunu azaltarak, ağrıyı gidermede kullanılır.
Sizin için, tedavinin amacını radyasyon Onkolog’unuzla belirlemeniz önemlidir.
Bazı hastalar, radyasyon tedavisinin başka bir kansere neden olacağından kaygı duyarlar. Radyasyon tedavisinden dolayı ikincil bir kanser gelişim riski, bu durumlarda çok düşüktür. Birçok kişi için radyasyon tedavisi kanseri tedavi edebilir. Bu fayda, radyasyonun neden olabileceği ikincil kansere oranla çok daha ağır basmaktadır.
Bununla beraber, tüm tedavinizin risk ve faydalarını, tedavi takımınızla konuşmalısınız. Eğer sigara içiyorsanız, ikincil kanser riskinizi azaltmanızın en iyi yolu, sigaradan uzak durmanızdır.
Radyasyon tedavisi; 100 yıldan uzun bir süredir hastalıkların tedavisinde güvenli ve etkin olarak kullanılmaktadır.


Radyasyon Çeşitleri Nelerdir?
Radyasyon tedavisi amacı; sağlam dokuları hasardan korurken, kanserli hücreleri öldürmek için yeterli radyasyon dozunu vermektir. Bunu sağlamak  birçok yol vardır. Kanserin tipine, boyutuna ve konumuna bağlı olarak, bu tekniklerin biri veya bir kaçı size uygulanabilir. Sizin tedavi takımınız, hangi tedavilerin sizin için en iyi olduğuna karar verecektir.
Radyasyon tedavisi genel olarak 3 yolla verilir;
  • Dışardan Radyasyon Tedavisi: Yüksek enerjili X-ışın grubu ışınları, vücudun dışından doğrudan kansere gönderen makinalar kullanılır.
  • Brakiterapi: Radyoaktif kaynakların (Örn: radyoaktif iğneler) tümörün içine veya hemen yakınına yerleştirilmesidir. 
  • Sistemik Radyasyon Tedavisi: Radyoaktif ilaçlar hastaya verilir ve kan yolu ile tüm vücutta dolaşarak kanserin tedavi edilmesini amaçlanır.
 RADYOTERAPİ NEDİR